Miljöpolicy

NHVT Alltjänst erbjuder mark- och byggnadstjänster med fokus på montage av flätverksstängsel. Vi tar miljöansvar i vår verksamhet genom att arbeta systematiskt med de områden som vi bedömer som viktiga ur miljösynpunkt;

  • Inköp och drift av fordon och maskiner
  • Avfallshantering
  • Inköp och hantering av kemikalier
  • Nödlägesberedskap

Vi strävar efter att fortlöpande förbättra oss miljömässigt och säkerställa att vi i våra uppdrag uppfyller krav från såväl lagstiftning som kunder och samarbetspartners.