Utför stängselmontage & barnstugestängsel i Värnamo & Jönköping

Ett bra och korrekt monterat stängsel ökar säkerheten för både privatpersoner och företag – NHVT Alltjänst erbjuder stängselmontage där ni behöver trygghet! Det kan handla om allt ifrån att inhänga en byggarbetsplats till att skydda förskolebarn från trafik. Vi är lyhörda för era behov och önskemål. Tillsammans med er kommer vi fram till den bästa lösningen.

Runt skolor, parker och idrottsplatser kan det behövas ett extra starkt och hållbart stängsel – då passar barnstugestängsel alldeles utmärkt. Fördelen med barnstugestängsel är att det kan monteras på de allra flesta underlag. I områden där denna typ av områdesskydd monteras kan man ofta placera det framför häckar och buskage, vilket gör att stängslet blir i princip osynligt utan att för den skull förlora sin funktion.

Med lång erfarenhet i branschen utför vi stängselmontage i kommuner runt omkring Jönköping och Värnamo. Vi arbetar snabbt och effektivt utan att tumma på noggrannheten – allt för att skapa trygga områden. Välkommen att kontakta oss när ni är i behov av ett slittåligt och säkert områdesskydd! Vi kan också montera motorgrindar om ni har behov av det läs mer om detta på vår motorgrindssida.